The Overwhelm Solution

Termijnbetalingen zijn mogelijk voor het pakket ‘Royal’ en ‘Business’.
Voor het pakket ‘Persoonlijk’ zijn er geen termijnbetalingen mogelijk.

* Termijnbetalingen zijn uitsluitend mogelijk via een automatische incasso. Het eerste termijnbedrag zal direct voldaan worden waarna het bedrijf van Jeanine Hofs gemachtigd is om na 1 maand het tweede termijnbedrag te incasseren en eventueel 1 maand daarna het derde termijnbedrag. Wij verzoeken u om direct contact op te nemen met Jeanine Hofs indien en termijnbetaling niet kan plaatsvinden omdat anders een derde partij (een incassobureau) ingeschakeld zal worden om deze betalingsverplichting in incasseren. Indien dit gebeurt zijn alle voortvloeiende kosten voor uw rekening dus zorg ervoor dat u dit voor blijft.