Met mijn trainingen, adviezen en tips wil ik jou helpen met je energie en je energiemanagement zodat je meer uit je leven kunt halen, zowel privé als zakelijk. In mijn artikelen spreek ik dan ook vaak over klachten, oorzaken en gevolgen en geef ik daar mijn professionele mening over. Helaas kan ik er in mijn artikelen niet zo diep op ingaan als in een persoonlijke anamnese zoals ik die doe in 1-op-1 sessies.

Daarom is het goed om te weten dat klachten altijd verschillende oorzaken kunnen hebben. Om precies te weten waar uw klacht vandaan komt adviseer ik om naast het advies van uw huisarts of specialist een erkende TCG-therapeut een diagnose te laten maken.

Dat is in het kort waar deze disclaimer over gaat.
Dan nu het officiële deel:

Deze disclaimer is van toepassing op alle geleverde diensten en informatie van Jeanine Hofs, inclusief alle gekoppelede onderdelen (o.a. jeaninhofs.nl, blijvendmeerenergie.nl, shenmen.nl, nooitmeerhooikoorts.nl, nooitmeerallergie.nl en blogs)

De sites en blogs hebben als doel te informeren. De aangeboden informatie, adviezen en tips zijn gebaseerd op de Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCG) gecombineerd met de moderne wetenschap.

Jeanine Hofs is TCG therapeut en heeft een gedegen en erkende vakopleiding genoten alsmede een gedegen en erkende Westers Medische opleiding. Ze volgt jaarlijks meerdere bijscholingen en handelt conform de regels opgesteld door de beroepsverenigingen.

De aangeboden informatie, adviezen en tips zijn met grote zorg samengesteld en geverifieerd. Desalniettemin is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledigheden en/of onjuistheden bevat. Jeanine Hofs kan in geen geval verantwoordelijk zijn en/of aansprakelijk worden gesteld ingeval er onvolledigheden en/of onjuistheden, in welke zin dan ook, voorkomen in de gepubliceerde teksten.

Het raadplegen en/of gebruik maken van de aangeboden informatie geschiedt geheel uit vrije wil en is geheel op eigen risico, in de breedste zin des woords. De aangeboden informatie is nooit bedoeld ter vervanging van behandelingen, adviezen en diagnoses van een arts, deskundige of specialist. Jeanine Hofs raadt de bezoeker altijd aan, advies aan een arts, deskundige of specialist te vragen alvorens eventuele wijzigingen in behandelmethode of levensstijl door te voeren.

Jeanine Hofs geeft informatie, adviezen en tips maar kan in geen geval het effect garanderen. Het raadplegen en/of gebruik maken van de aangeboden informatie gebeurt volledig naar eigen verantwoordelijkheid. Jeanine Hofs sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en de aangeboden informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

De aangeboden informatie wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Jeanine Hofs behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te kunnen voeren.

Deze website/blog is eigendom van Jeanine Hofs. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jeanine Hofs.

© 2010 – 2017 Jeanine Hofs