Je hebt vast wel eens gehoord dat je het gemiddelde bent van de 5 tot 7 mensen waar je het meest mee om gaat. Wat bedoelen ze daar nu mee?

Neem bijvoorbeeld jouw banksaldo, dat zal ongeveer het gemiddelde zijn van de 5 tot 7 mensen waar je het meest mee om gaat. Denk maar eens aan jouw banksaldo en aan die van de mensen in jouw directe omgeving.

Of denk eens aan jouw gezondheid en energie, ook dat zal een gemiddelde zijn van de mensen waar je het meest mee om gaat. Vergelijk jouw situatie maar eens met die van je omgeving.

En dit principe geldt voor alle vlakken van jouw leven: je gezondheid, je energie, je geld, je carrière of je bedrijf, je relaties… maar ook je mindset, je zelfvertrouwen en je algemene gevoel van geluk.

Nu zit dit principe iets genuanceerder in elkaar dan dat je alleen het gemiddelde bent van de 5 tot 7 mensen waar je het meest mee om gaat, iedereen in je omgeving speelt zelfs een rol, maar waar ik je bewust van wil maken is dat jouw omgeving dus een groot effect heeft op jouw leven en jouw energie.

Hoe komt dit nou?
Tja, ze kennen nog niet exact alle factoren die een rol spelen maar een paar punten zijn heel duidelijk:

Jouw brein houdt van gelijkheid
Een belangrijke taak van het brein is om zo zuinig mogelijk om te gaan met energie. Nu kosten een conflict, een discussie of een onenigheid jouw systeem beduidend veel meer energie dan gelijkheid en harmonie. Daarom zal jouw brein jou dus altijd proberen weg te bewegen van ongelijkheid en zal het altijd aansturen op het in stand houden van gelijkheid.

Om dit te bereiken maakt het brein zelfs gelukshormonen aan (zoals bijvoorbeeld dopamine) wanneer je een idee of concept deelt met de mensen om je heen. En aan de andere kant zal het gevoelens van onbehagen of zelfs pijn afgeven wanneer je het oneens bent met je omgeving, want dat is een bedreiging voor je energie.

Het komt er dus op neer dat jouw brein jou probeert te beschermen door jou zo veel mogelijk op één lijn te houden met de ideeën, gebruiken en gewoontes van je omgeving want dat kost het minste energie. Zelfs als die ideeën en gewoontes negatief zijn en jou eigenlijk helemaal niet dienen… dat verschil maakt het brein namelijk niet.

Dus als jij veel omgaat met mensen die eigenlijk het tegenovergestelde gedrag vertonen van hoe jij zou willen zijn, dan is het voor jou heel erg moeilijk om te bereiken wat jij wilt bereiken. Hetzelfde geldt voor mensen die anders denken dan de overtuigingen die nodig zijn om te komen waar jij wilt zijn.

Energieën van gelijke trilling trekken elkaar aan
Deze natuurwet is net zo belangrijk als de wet van de zwaartekracht maar veel minder bekend. Hij speelt wel een grote rol in waarom jij het gemiddelde bent of anders wel wordt, van de mensen waar je het meest mee om gaat.

Alles bestaat uit energie en alles heeft daardoor ook een gemiddelde energiefrequentie. Wij mensen dus ook. Bijzonder is wel dat wij onze energiefrequentie kunnen veranderen. Als je geniet van een massage zal je energiefrequentie hoger worden en als je ruzie hebt zal hij dalen. Maar de energie van andere mensen kan ook invloed hebben op jouw energiefrequentie.

Wij mensen zijn een beetje zoals een stemvork; als er twee mensen in een ruimte zijn met verschillende energiefrequenties dan kunnen we twee dingen gebeuren:

  • of de hoogste energiefrequentie gaat zich aanpassen aan de laagste energiefrequentie
  • of de laagste energiefrequentie gaat zich aanpassen aan de hoge energiefrequentie

Je hebt dit effect vast al wel eens ervaren

Heb je het wel eens meegemaakt dat je je vrolijk en positief voelt, en dat je dan met iemand in gesprek raakt en dat je je daarna uitgeput voelt? Dan heeft jouw energiefrequentie zich aangepast aan de lagere frequentie van die ander. Andersom kan het natuurlijk ook, dat ervaar ik zelf heel vaak. Mensen zeggen altijd dat ze heel rustig worden als ze alleen al in mijn omgeving zijn of met mij praten.

Energiefrequenties passen zich dus aan en daarbij geldt het recht van de sterkste; is jouw energie het sterkste dan zal de ander zich aanpassen aan jou maar als jouw energie zwakker is dan ga je al heel snel mee resoneren met de energie van die ander.

Als jij je dus omgeeft met mensen die zich veel in de energiefrequentie bevinden van ‘ik ben niet goed genoeg’ en ‘het ligt altijd aan een ander’ of mensen die altijd klagen en zeuren, dan moet jouw energie heel sterk zijn als je daarmee niet ‘geïnfecteerd’ wilt worden.

Conclusie
De ideeën, gedachtes en gewoontes van de mensen waar je het meest mee omgaat hebben groot effect op jouw brein en op jouw energiefrequentie. Dit heeft een belangrijk effect op jouw succes en je gevoel van geluk. Wil jij verandering? Wil jij veranderen in een omgeving die daarin niet het goede voorbeeld geeft? Dan zal dit heel veel energie kosten. Daarom zal het je enorm helpen als je je omgeving eens goed onder de loep neemt en beslissingen gaat nemen.

Kan je je voorstellen wat er gebeurt als er zich in jouw directe omgeving negatieve mensen bevinden?
Jouw brein zal je gevoelig gaan maken om meer te worden zoals zij en ook je energiefrequentie zal hierdoor beïnvloed worden. Dat betekent dat je zelf dus ook steeds negatiever wordt.

Negativiteit is net zo besmettelijk als de griep!
Zeker niet iets om licht over te denken!

Daarom leg ik je een volgende keer uit hoe je het beste om kunt gaan met negatieve mensen.

Vind je dit een interessant artikel en wil je meer tips en advies ontvangen van Jeanine?

Meld je dan aan als Yin-Power Member. Het is gratis!

Plus je krijgt dan meteen een uitnodiging voor de eerstvolgende Energie & Bubbels in je mailbox. Kijk hier voor meer informatie.

dit veld niet invullen s.v.p.